• Slika 3
 • Grad Kostel
 • Brzica
 • Žlebe
 • Tromostovje - Žaga
 • Kuželjsko okno
 • Zavrtke
 • Maljnca
 • Planina
 • Kotnica - Žaga
 • Nežica
 • Srček
 • Kuželjska stena
 • Kostel - Trg
 • Razkošje barv
 • Stružnica
 • Srobotnik
 • Sveta Ana nad Srobotnikom
 • Kuželjska stena v jeseni

Kultura

Bogastvo kulturne dediščine Kostela je zelo raznoliko. S svojo majhnostjo Kostel vedno znova preseneti z velikostjo in pomenom dogodkov, ki so se tu v zgodovini dogajali ter svoje sledove trajno zapisali v spomin prostora.

Med strateško najmogočnejšimi nosilci kulturne dediščine ima posebno mesto grad Kostel, poleg njega tudi sakralna dediščina s svojimi številnimi objekti različnih velikosti ter kostelski jezik, kot poseben jezik ljudi, ki živijo tukaj in oblikujejo preprosto avtentično profano arhitekturo že stoletja.

Kostel je območje, ki je izjemno bogato z raznovrstno nepremično, premično in nesnovno dediščino.

V register nepremičninske dediščine je vpisanih 41 enot nepremične kulturne dediščine. Prevladuje profana stavbna dediščina, zlasti domačije, stanovanjske hiše, hlevi, mlini ipd., sledita sakralna (cerkve) in profana sakralna dediščina (kapelice). (Ministrstvo za kulturo, Register nepremične kulturne dediščine, 09. avgust 2010).
Med njimi grad Kostel predstavlja memorialno dediščino, kot redko ohranjeno dokazilo določenega obdobja zgodovinske preteklosti in je razglašen za spomenik državnega pomena.
Zaradi značilnosti projektnega območja je možno vso navedeno kulturno dediščino obravnavati kot t.i. podeželsko dediščino. Je sestavina bivalnega okolja in krajine, priča o kulturnih značilnostih in zgodovini prostora, o ljudeh, ki tu žive in ima neizrabljene potenciale za ustvarjanje kvalitetnega bivalnega okolja in razvoj turizma.

Potrebno je varovati njene kulturne lastnosti v avtentični pričevalnosti in jo vključevati v proces razvoja in življenje s povezovanjem vseh potencialov.

Vse pravice pridržane © 2011 Creativ, Novi mediji d.o.o., Zavod za kulturo in turizem Kostel