• Slika 3
 • Grad Kostel
 • Brzica
 • Žlebe
 • Tromostovje - Žaga
 • Kuželjsko okno
 • Zavrtke
 • Maljnca
 • Planina
 • Kotnica - Žaga
 • Nežica
 • Srček
 • Kuželjska stena
 • Kostel - Trg
 • Razkošje barv
 • Stružnica
 • Srobotnik
 • Sveta Ana nad Srobotnikom
 • Kuželjska stena v jeseni

Turizem

Turizem predstavlja gospodarsko panogo v občini Kostel, ki ima raznolike naravne potenciale. Izmed naravne dediščine najbolj izstopata reka Kolpa in hribovito, večinoma gozdnato zaledje. Te potenciale dopolnjuje kulturna dediščina, predvsem grad Kostel, ohranjena stara vaška jedra ter dogodki in običaji, ki so povezani z ohranjanjem kulturne dediščine.

Slovenijo imenujemo tudi »zelena dežela« in ne brez razloga, saj velja za tretjo najbolj gozdnato deželo v Evropi, čigar več kot tretjina ozemlja je uvrščenega v območja Nature 2000. Zelenost in gozdnatost ter ohranjenost narave je na različnih območjih v Sloveniji različna. Polnost naštetih pojmov še posebej pride do izraza v nekaterih pokrajinah in območjih, katera so zares uspela ohraniti pristnost in neposreden stik z naravo in njenimi resursi. Eno takih območij je prav gotovo dolina reke Kolpe in Kostelsko območje. Dokaz temu je tudi dejstvo, da se celotna površina občine Kostel nahaja v zaščitenem območju Nature 2000.

Vse pravice pridržane © 2011 Creativ, Novi mediji d.o.o., Zavod za kulturo in turizem Kostel