• Slika 3
 • Grad Kostel
 • Brzica
 • Žlebe
 • Tromostovje - Žaga
 • Kuželjsko okno
 • Zavrtke
 • Maljnca
 • Planina
 • Kotnica - Žaga
 • Nežica
 • Srček
 • Kuželjska stena
 • Kostel - Trg
 • Razkošje barv
 • Stružnica
 • Srobotnik
 • Sveta Ana nad Srobotnikom
 • Kuželjska stena v jeseni

Naravne znamenitosti

Pokrajina ob Kolpi s svojimi gozdovi, jamami kraškega sveta, travniki, starimi sadovnjaki, preprosto naravno in bogato sakralno dediščino nudi možnost doživetja preprostega, naravnega, neizkrivljenega sveta. Naravna dediščina območja ob Kolpi je posebej natančno raziskana tudi iz stališča geomantije tj. energijskega potenciala. Skozi projekt Svet Kolpe so definirana naravna svetišča kot Slap Nežica, Kraški izviri na Kotnicah v Gorenji Žagi, Kobilja jama, Bilpa in druga. Predstavljajo neprecenljiv potencial za razvoj poglobljenega regenerativnega turizma.Pokrajina spada med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije. Za to območje je značilna izjemno visoka biotska raznovrstnost in ohranjenost narave. Tu se nahaja osrednji življenjski prostor velikih zveri. Največji naravni sistem prestavljajo gozdovi, ki prekrivajo več kot 80 % celotne površine. Po podatkih Ministrstva za okolje in prostor se občina Kostel v celoti nahaja v NATURI 2000. Ta predstavlja posebna varovana območja, kjer se bo biotsko raznovrstnost, zlasti habitate rastlinskih in živalskih vrst, ki so posebnega pomena za Evropsko skupnost, moralo ohranjati z namensko rabo prostora, ki omogoča vzdrževanje ugodnega stanja teh vrst.

V občini Kostel je po podatkih Zavoda RS za varstvo narave, OE Ljubljana uradno evidentiranih 27 naravnih vrednot.

Vode so najbolj ranljiv obnovljivi naravni vir. Kolpa in številni izviri predstavljajo neprecenljivo vrednost za življenje in oblikovanje posebnih programov z dodano vrednostjo ter s svojo deviško neokrnjenostjo pogojujejo potrebo po upoštevanju načel trajnostnega turizma.

Vse pravice pridržane © 2011 Creativ, Novi mediji d.o.o., Zavod za kulturo in turizem Kostel