• Slika 3
 • Grad Kostel
 • Brzica
 • Žlebe
 • Tromostovje - Žaga
 • Kuželjsko okno
 • Zavrtke
 • Maljnca
 • Planina
 • Kotnica - Žaga
 • Nežica
 • Srček
 • Kuželjska stena
 • Kostel - Trg
 • Razkošje barv
 • Stružnica
 • Srobotnik
 • Sveta Ana nad Srobotnikom
 • Kuželjska stena v jeseni

Grad Kostel

 

Grad Kostel stoji na vrhu koničastega hriba, na nadmorski višini 406 m, kar pomeni da je skoraj 200 m nad Kolpo. Zgrajen je bil v letih med 1247 in 1325 in je po velikosti drugi največji grajski kompleks na Slovenskem in edini, ki v sebi združuje grad in živeče naselje pod njim.

ENG: Kostel castle is standing in top of a pointy hill on the altitude of 406m which means it is almost 200m above river Kolpa. It was built between 1247 and 1325 and is by size the second largest castle complex in Slovenia and the only one that still has people living in it's square. 

Prvotni grad je bil le velik stolp, obdan z obzidjem in manjšimi stolpiči, postavljen za zavarovanje ortenburške posesti. V listinah se grad prvič omenja 24. junija 1336. V njih je zapisano, da je Kostel že od nekdaj imel lastno sodišče, ki je sodilo tudi na smrt.

ENG: Original castle consisted only of a big tower which was built for protecting Ortenburg estate. In the written sources it was mentioned for the first time on 24th of june 1336. In those sources it was written that castle had it's own court that also sentenced to death.

Leta 1418 so ga po pogodbi dobili grofje Celjski, ki so ga v naslednjih letih temeljito povečali in utrdili s petimi obrambnimi stolpi. Tako je grad služil kot mejna utrdba v obrambi Kranjske in celjske posesti ter postal pomembna trgovska postojanka. Pozneje je služil tudi kot pomembna obrambna točka pred turškimi vpadi. Leta 1809, v času francoske okupacije, so zaradi upora Kostelcev in Kočevarjev francoski vojaki kostelski grad požgali.

ENG: In the year of 1418 the castle got owned by the counts of Celje. They expanded the castle in next few years. The castle then served as border fortress in defense of Carniola and estate of counts of Celje. Later it also served as important defense point against turkish invasions. In 1809 in the time of french occupation french soldiers burned the castle due to uprising of peasants in Kostel and Kočevje.

Grad je zanimiv, ker so na njem obnovljene vse stavbne sestavine gradu iz različnih gradbenih faz. Poleg tega so vidni tudi različni arhitektonski členi različnih obdobij (renesančni vhod, kamniti okenski okvirji, oboki, strelne line in podobno). Na gradu potekajo obnovitvena in konzervatorska dela.

ENG: The castle is interesting because there are renewed all parts of the castle from different building phases. Besides that there are visible different architectonic parts from different eras (renaissance entrance, stone window frames, arches, embrasures, etc).

 

Vse pravice pridržane © 2011 Creativ, Novi mediji d.o.o., Zavod za kulturo in turizem Kostel